"Natura ne aseamană, educaţia ne deosebeşte!"

Confucius


Misiune Şcoala noastră promovează identificarea si dezvoltarea calităţilor si aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi democratice, prin dezvoltarea unui CDŞ specific, prin crearea de competenţe de comunicare socială, prin centrarea managementului resurselor umane pe motivarea profesorilor cu rezultate deosebite, prin asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă şi nu în ultimul rând prin consolidarea unui curriculum ascuns adecvat unei bune educaţii a elevilor prin directa implicare a părinţilor.


Viziune Dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate atât la nivelul şcolii cât şi la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca finalitate un învăţământ viabil şi competitiv, astfel încât elevii şcolii să atingă performanţele cuprinse în standardele de evaluare având la baza următoarele obiective: - Formarea unui corp profesoral de elită. - Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv. - Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate. - Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune elevul, - Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative. - Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice.